Ik wil meer weten

Het noodfonds is opgericht omdat de betrokken kerken en instellingen géven om hun naaste, om hun medemensen. Soms is dat geven letterlijk; wanneer het even niet meer gaat, en er acute (geld)problemen ontstaan. Wanneer de gebruikelijke wegen onbereikbaar of onvoldoende zijn. Wanneer er nood is.

De financiële crisis zorgde ervoor dat de hoeveelheid (stille) armoede en de groep ‘minima’ aanzienlijk groeide. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in te spelen.

Traditiegetrouw vervullen kerken hierin hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen. Door bovengenoemde groei werd de belasting voor de individuele diaconieën en caritasinstellingen echter groter. Mede daarom besloot een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken de koppen bij elkaar te steken om vast te stellen of een samenwerking mogelijk was. Door de krachten te bundelen kan er sneller, evenwichtiger en eerlijker hulp geboden worden aan inwoners van gemeente Overbetuwe in acute (geld)nood. Daarbij worden de individuele diaconieën iets ontlast in de zorg voor behoeftigen.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op Over ons of de ANBI-pagina.