Ik wil doneren

Maak uw gift over op NL06 TRIO 0338 6702 89 t.n.v. Stichting Noodfonds Betuwe. Bij voorbaat hartelijk dank!

De gelden van de stichting komen van:
– de kerken en Parochiële Caritasinstelling (PCI) van waaruit het noodfonds is ontstaan
– eventuele subsidies van de burgerlijke gemeente
– eventuele donaties, schenkingen, etc. van derden.

Wilt u uw steentje bijdragen in het ledigen van de acute nood van de medemens? We zien uw donatie graag tegemoet op bovenstaande rekening!

Stichting Noodfonds Betuwe is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan het noodfonds zijn dus i.p. aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!